Konferencja zakończyła się
9
godzin
8
sesji
21
prelegentów

Pieczę naukową nad IX Ogólnopolską Konferencją Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego sprawuje wybitny specjalista

Edyta Płońska-Gościniak
Prof. dr hab. n. med.

Tematyka konferencji

Grono wykładowców tworzą znakomici kardiolodzy, których wiedza i doświadczenie gwarantują najwyższy poziom merytoryczny wykładów.  
Wykłady live
Materiały dostępne na życzenie
 • Pacjent kierowany do TAVI z współistniejącą niedomykalnością mitralną i/lub trójdzielną - czy TAVI wciąż właściwym wyborem?
  12:30 - 12:45
  Weź udział
 • Pacjent do MVR/MVPL z ciężką niedomykalnością trójdzielną - kiedy leczenie zachowawcze a kiedy powtórne leczenie operacyjne?
  12:45 - 13:00
  Weź udział
 • Ciężka niedomykalność aortalna z wtórną niedomykalnością mitralną - czy operować obie zastawki?
  13:00 - 13:15
  Weź udział
 • Ciężna funkcjonalna niedomykalność mitralna u chorego z niską EF - jaką opcję terapeutyczną wybrać?
  13:15 - 13:30
  Weź udział
 • Zakończenie konferencji
  15:40 - 15:45
  Weź udział