Konferencja zakończyła się
9
godzin
8
sesji
21
prelegentów

Pieczę naukową nad IX Ogólnopolską Konferencją Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego sprawuje wybitny specjalista

Edyta Płońska-Gościniak
Prof. dr hab. n. med.

Tematyka konferencji

Grono wykładowców tworzą znakomici kardiolodzy, których wiedza i doświadczenie gwarantują najwyższy poziom merytoryczny wykładów.